MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phú Thạnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai là Mã bưu chính 81590, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai là 81590.

2. Mã bưu chính 81590 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81590 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phú Thạnh Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81590 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai có 5 số là 81590, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 815900

Tên bưu cục: Phú Thạnh

Điện thoại: 0251518212

Địa chỉ: Ấp I, Xã Phú Thạnh Phú Thạnh Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815919

Tên bưu cục: Phú Thạnh

Điện thoại: 0613 583092

Địa chỉ: Ấp I, Xã Phú Thạnh Phú Thạnh Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815911

Tên bưu cục: Phú Thạnh 07

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Iii, Xã Phú Thạnh Phú Thạnh Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815913

Tên bưu cục: Phú Thạnh 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Ii, Xã Phú Thạnh Phú Thạnh Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815901

Tên bưu cục: Phú Thạnh 1

Điện thoại: 518551

Địa chỉ: Ấp III, Xã Phú Thạnh Phú Thạnh Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815902

Tên bưu cục: Phú Thạnh 2

Điện thoại: 518241

Địa chỉ: Ấp Ii, Xã Phú Thạnh Phú Thạnh Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815903

Tên bưu cục: Phú Thạnh 3

Điện thoại: 518339

Địa chỉ: Ấp Ii, Xã Phú Thạnh Phú Thạnh Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815908

Tên bưu cục: Phú Thạnh 4

Điện thoại: 582187

Địa chỉ: Ấp Ii, Xã Phú Thạnh Phú Thạnh Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815909

Tên bưu cục: Phú Thạnh 5

Điện thoại: 577011

Địa chỉ: Ấp Ii, Xã Phú Thạnh Phú Thạnh Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815910

Tên bưu cục: Phú Thạnh 6

Điện thoại: 577012

Địa chỉ: Ấp Iii, Xã Phú Thạnh Phú Thạnh Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815904

Tên bưu cục: Trước UBND xã Phú Thạnh

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp I, Xã Phú Thạnh Phú Thạnh Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>