MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phú Thọ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương là Mã bưu chính 82183, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương là 82183.

2. Mã bưu chính 82183 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82183 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phú Thọ Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82183 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương có 5 số là 82183, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 821847

Tên bưu cục: 30 Tháng 4

Điện thoại: 832315

Địa chỉ: Tổ 26, Khu 3, Phường Phú Thọ Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821940

Tên bưu cục: Phú Thọ

Điện thoại: 02743815915

Địa chỉ: Sô´479, Đường 30/4 KP8, Phường Phú Thọ Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821839

Tên bưu cục: Phú Thọ 12

Điện thoại: 827875

Địa chỉ: Sô´28/22, Tổ 22, Khu 3, Phường Phú Thọ Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821842

Tên bưu cục: Phú Thọ 14

Điện thoại: 811742

Địa chỉ: Sô´12/51, Tổ 51, Khu 4, Phường Phú Thọ Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821844

Tên bưu cục: Phú Thọ 17

Điện thoại: 811829

Địa chỉ: Sô´26/6T, Tổ 62, Khu 4, Phường Phú Thọ Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821843

Tên bưu cục: Phú Thọ 18

Điện thoại: 811781

Địa chỉ: Tổ 30, Khu 3, Phường Phú Thọ Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821848

Tên bưu cục: Phú Thọ 19

Điện thoại: 812155

Địa chỉ: Tổ 79, Khu 5, Phường Phú Thọ Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821831

Tên bưu cục: Phú Thọ 2

Điện thoại: 835568

Địa chỉ: Sô´3/24, Tổ 24A, Khu 3, Phường Phú Thọ Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821849

Tên bưu cục: Phú Thọ 20

Điện thoại: 812004

Địa chỉ: Tổ 28, Khu 3, Phường Phú Thọ Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821953

Tên bưu cục: Phú Thọ 21

Điện thoại: 812600

Địa chỉ: Tổ 49, Khu 4, Phường Phú Thọ Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821862

Tên bưu cục: Phú Thọ 22

Điện thoại: 812814

Địa chỉ: Sô´145/41, Tổ 41, Khu 3, Phường Phú Thọ Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821836

Tên bưu cục: Phú Thọ 6

Điện thoại: 811302

Địa chỉ: Tổ 34, Khu 3, Phường Phú Thọ Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821835

Tên bưu cục: Phú Thọ 7

Điện thoại: 811127

Địa chỉ: Tổ 50, Khu 4, Phường Phú Thọ Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821833

Tên bưu cục: Phú Thọ 8

Điện thoại: 811321

Địa chỉ: Tổ 63, Khu 4, Phường Phú Thọ Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821834

Tên bưu cục: Phú Thọ 9

Điện thoại: 811197

Địa chỉ: Tổ 26, Khu 3, Phường Phú Thọ Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821846

Tên bưu cục: Phú Văn

Điện thoại: 823216

Địa chỉ: Tổ 31, Khu 3, Phường Phú Thọ Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>