MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phủ Thông

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phủ Thông, Bạch Thông, Bắc Kạn là Mã bưu chính 26190, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phủ Thông, Bạch Thông, Bắc Kạn.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phủ Thông, Bạch Thông, Bắc Kạn là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phủ Thông, Bạch Thông, Bắc Kạn là 26190.

2. Mã bưu chính 26190 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 26190 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phủ Thông Bạch Thông, Bắc Kạn.

Ngoài ra, Mã bưu chính 26190 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phủ Thông, Bạch Thông, Bắc Kạn.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phủ Thông, Bạch Thông, Bắc Kạn

Mã bưu chính Phường xã Phủ Thông, Bạch Thông, Bắc Kạn có 5 số là 26190, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phủ Thông, Bạch Thông, Bắc Kạn

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phủ Thông, Bạch Thông, Bắc Kạn, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phủ Thông, Bạch Thông, Bắc Kạn sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 261900

Tên bưu cục: Bạch Thông

Điện thoại: 02093850076

Địa chỉ: Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Phủ Thông Phủ Thông Bạch Thông Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 261920

Tên bưu cục: Bạch Thông

Điện thoại: 02093850076

Địa chỉ: Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Phủ Thông Phủ Thông Bạch Thông Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 261940

Tên bưu cục: Bạch Thông

Điện thoại: 02093850076

Địa chỉ: Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Phủ Thông Phủ Thông Bạch Thông Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 261980

Tên bưu cục: VP BĐH Bạch Thông

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Phủ Thông Phủ Thông Bạch Thông Bắc Kạn

Xem chi tiết>>