MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phú Thuận

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau là Mã bưu chính 97365, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau là 97365.

2. Mã bưu chính 97365 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 97365 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phú Thuận Phú Tân, Cà Mau.

Ngoài ra, Mã bưu chính 97365 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau

Mã bưu chính Phường xã Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau có 5 số là 97365, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 973662

Tên bưu cục: Giáp Nước

Điện thoại: 0947289706

Địa chỉ: Ấp Đất Sét, Xã Phú Thuận Phú Thuận Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973656

Tên bưu cục: Số 01 Phú Thuận

Điện thoại: 886490

Địa chỉ: Ấp Vàm Đình, Xã Phú Thuận Phú Thuận Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973658

Tên bưu cục: Số 2

Điện thoại: 07803886681

Địa chỉ: Ấp Vàm Đình, Xã Phú Thuận Phú Thuận Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973660

Tên bưu cục: Vàm Đình

Điện thoại: 02903886215

Địa chỉ: Ấp Vàm Đình, Xã Phú Thuận Phú Thuận Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973657

Tên bưu cục: Vàm Đình

Điện thoại: 0943228271

Địa chỉ: Ấp Vàm Đình, Xã Phú Thuận Phú Thuận Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>