MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phú Thượng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 124124

Tên bưu cục: Phú Thượng

Điện thoại: 38383509

Địa chỉ: Sô´tổ 27 cụm4, Đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng Phú Thượng Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 124125

Tên bưu cục: Phú Thượng 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´kiốt35cụm5, Đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng Phú Thượng Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>