MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phú Trinh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận là Mã bưu chính 80129, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận là 80129.

2. Mã bưu chính 80129 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 80129 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phú Trinh Phan Thiết, Bình Thuận.

Ngoài ra, Mã bưu chính 80129 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận

Mã bưu chính Phường xã Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận có 5 số là 80129, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 801378

Tên bưu cục: Bến xe tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 830057

Địa chỉ: Đường Từ Văn Tư, Phường Phú Trinh Phú Trinh Phan Thiết Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 801293

Tên bưu cục: Hải Thượng 1

Điện thoại: 823991

Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Trinh Phú Trinh Phan Thiết Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 800100

Tên bưu cục: Lê Hồng Phong

Điện thoại: 02523821371

Địa chỉ: Sô´02, Đường Lê Hồng Phong, Phường Phú Trinh Phú Trinh Phan Thiết Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 801291

Tên bưu cục: Phú Trinh 1

Điện thoại: 825429

Địa chỉ: Sô´18, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Phú Trinh Phú Trinh Phan Thiết Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 801292

Tên bưu cục: Phú Trinh 2

Điện thoại: 828739

Địa chỉ: Sô´171 C, Đường Lê Hồng Phong, Phường Phú Trinh Phú Trinh Phan Thiết Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 801294

Tên bưu cục: Phú Trinh 3

Điện thoại: 832395

Địa chỉ: Đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường Phú Trinh Phú Trinh Phan Thiết Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 801379

Tên bưu cục: Phú Trinh 4

Điện thoại: 833081

Địa chỉ: Sô´124 A, Đường Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh Phú Trinh Phan Thiết Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 801381

Tên bưu cục: Phú Trinh 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´14, Đường Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh Phú Trinh Phan Thiết Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 801290

Tên bưu cục: Từ Văn Tư

Điện thoại: 831647

Địa chỉ: Đường Từ Văn Tư, Phường Phú Trinh Phú Trinh Phan Thiết Bình Thuận

Xem chi tiết>>