MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phù Việt

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 482300

Tên bưu cục: Thạch Việt

Điện thoại: 02393845377

Địa chỉ: Xóm Ba Giang, Xã Phù Việt Phù Việt Thạch Hà Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>