MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phú Vinh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 352760

Tên bưu cục: Phú Vinh

Điện thoại: 01665719488

Địa chỉ: Xóm Kè, Xã Phú Vinh Phú Vinh Tân Lạc Hoà Bình

Xem chi tiết>>