MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phú Xuân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 75860, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh là 75860.

2. Mã bưu chính 75860 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 75860 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phú Xuân Nhà Bè, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 75860 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh có 5 số là 75860, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 758614

Tên bưu cục: 100

Điện thoại: 7828955

Địa chỉ: Sô´17/8, Ấp 1, Xã Phú Xuân Phú Xuân Nhà Bè Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 758618

Tên bưu cục: 104

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´18/2a, Ấp 1, Xã Phú Xuân Phú Xuân Nhà Bè Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 758615

Tên bưu cục: 106

Điện thoại: 7829201

Địa chỉ: Sô´c17, Ấp 5, Xã Phú Xuân Phú Xuân Nhà Bè Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 758616

Tên bưu cục: 117

Điện thoại: 5397746

Địa chỉ: Sô´67/3, Ấp 6, Xã Phú Xuân Phú Xuân Nhà Bè Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 758617

Tên bưu cục: 137

Điện thoại: 7828406

Địa chỉ: Sô´23/9B, Ấp 1, Xã Phú Xuân Phú Xuân Nhà Bè Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 758604

Tên bưu cục: Ấp 6

Điện thoại: 7827877

Địa chỉ: Sô´71/5, Ấp 6, Xã Phú Xuân Phú Xuân Nhà Bè Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 758603

Tên bưu cục: Bến Phà

Điện thoại: 7827676

Địa chỉ: Sô´114/2, Ấp 5, Xã Phú Xuân Phú Xuân Nhà Bè Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 758601

Tên bưu cục: Bờ Băng

Điện thoại: 7827373

Địa chỉ: Sô´12/12, Ấp 3, Xã Phú Xuân Phú Xuân Nhà Bè Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 758612

Tên bưu cục: Cầu Rạch Nò

Điện thoại: 7828257

Địa chỉ: Sô´17/1, Ấp 3, Xã Phú Xuân Phú Xuân Nhà Bè Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 758613

Tên bưu cục: Chợ Nhà Bè

Điện thoại: 7828224

Địa chỉ: Sô´986, Ấp 5, Xã Phú Xuân Phú Xuân Nhà Bè Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 758602

Tên bưu cục: Mương Chuối

Điện thoại: 7827617

Địa chỉ: Sô´17/7, Ấp 1, Xã Phú Xuân Phú Xuân Nhà Bè Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 758600

Tên bưu cục: Phú Xuân

Điện thoại: 02837827827

Địa chỉ: Sô´22/8, Ấp 4, Xã Phú Xuân Phú Xuân Nhà Bè Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 758621

Tên bưu cục: Thùng thư công cộng xã Phú Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´22/8, Đường Hùynh Tấn Phát, Xã Phú Xuân Phú Xuân Nhà Bè Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 758605

Tên bưu cục: Vĩnh An

Điện thoại: 7828287

Địa chỉ: Sô´18/1, Ấp 4, Xã Phú Xuân Phú Xuân Nhà Bè Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>