MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phú Xuyên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 158414

Tên bưu cục: BCP Phú Xuyên

Điện thoại: 02433854208

Địa chỉ: Khu Thị Trấn, Thị Trấn Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 158000

Tên bưu cục: Phú Xuyên

Điện thoại: 024.33857416

Địa chỉ: Sô´0, Khu Thị Trấn, Thị Trấn Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 158050

Tên bưu cục: Phú Xuyên

Điện thoại: 024.33857416

Địa chỉ: Sô´0, Khu Thị Trấn, Thị Trấn Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Hà Nội

Xem chi tiết>>