MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phúc Khoa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 393730

Tên bưu cục: Phúc Khoa

Điện thoại: 0869927995

Địa chỉ: Bản Ngọc Lại, Xã Phúc Khoa Phúc Khoa Tân Uyên Lai Châu

Xem chi tiết>>