MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phục Linh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 255400

Tên bưu cục: Phục Linh

Điện thoại: 02083725249

Địa chỉ: Xóm Lựợc 1, Xã Phục Linh Phục Linh Đại Từ Thái Nguyên

Xem chi tiết>>