MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phúc Tân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội là Mã bưu chính 11160, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội là 11160.

2. Mã bưu chính 11160 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 11160 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phúc Tân Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 11160 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội có 5 số là 11160, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 111670

Tên bưu cục: [EMS] BCP COD Hồng Hà

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Phúc Tân, Phường Phúc Tân Phúc Tân Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 110040

Tên bưu cục: [EMS] Hồng Hà

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Phúc Tân, Phường Phúc Tân Phúc Tân Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 110050

Tên bưu cục: [EMS] Hồng Hà

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Phúc Tân, Phường Phúc Tân Phúc Tân Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 111668

Tên bưu cục: Phúc Tân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´195, Đường Phúc Tân, Phường Phúc Tân Phúc Tân Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 111665

Tên bưu cục: Phúc Tân 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´218, Đường Phúc Tân, Phường Phúc Tân Phúc Tân Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>