MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phúc Tân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 257310

Tên bưu cục: Phúc Tân

Điện thoại: 0943454824

Địa chỉ: Xóm 3 Chợ, Xã Phúc Tân Phúc Tân Phổ Yên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>