MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phúc Thành

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phúc Thành, Ninh Bình, Ninh Bình là Mã bưu chính 43136, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phúc Thành, Ninh Bình, Ninh Bình.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phúc Thành, Ninh Bình, Ninh Bình là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phúc Thành, Ninh Bình, Ninh Bình là 43136.

2. Mã bưu chính 43136 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 43136 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phúc Thành Ninh Bình, Ninh Bình.

Ngoài ra, Mã bưu chính 43136 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phúc Thành, Ninh Bình, Ninh Bình.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phúc Thành, Ninh Bình, Ninh Bình

Mã bưu chính Phường xã Phúc Thành, Ninh Bình, Ninh Bình có 5 số là 43136, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phúc Thành, Ninh Bình, Ninh Bình

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phúc Thành, Ninh Bình, Ninh Bình, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phúc Thành, Ninh Bình, Ninh Bình sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 431050

Tên bưu cục: BCP Ninh Bình

Điện thoại: 02293876666

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành Phúc Thành Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431380

Tên bưu cục: DAI LY KIM

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành Phúc Thành Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431430

Tên bưu cục: DAI LY NA

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành Phúc Thành Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431431

Tên bưu cục: DAI LY XUAN

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành Phúc Thành Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431440

Tên bưu cục: KHL Ninh Bình

Điện thoại: 02293881488

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành Phúc Thành Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 430100

Tên bưu cục: KT Ninh Binh

Điện thoại: 02293871112

Địa chỉ: Sô´1116, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành Phúc Thành Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 430000

Tên bưu cục: Ninh Bình

Điện thoại: 02293871104

Địa chỉ: Sô´1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành Phúc Thành Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 430010

Tên bưu cục: Ninh Bình

Điện thoại: 871112

Địa chỉ: Sô´1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành Phúc Thành Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431130

Tên bưu cục: VP BĐT Ninh Bình

Điện thoại: 0303873650

Địa chỉ: Sô´1116, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành Phúc Thành Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431140

Tên bưu cục: VP BĐT Ninh Bình

Điện thoại: 02293873650

Địa chỉ: Sô´1116, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành Phúc Thành Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>