MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phúc Thọ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 153608

Tên bưu cục: BCP Phúc Thọ

Điện thoại: 024.33643048

Địa chỉ: Phố Gạch, Thị Trấn Phúc Thọ Phúc Thọ Phúc Thọ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 153606

Tên bưu cục: Gia Hoà

Điện thoại: 02433640160

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Gia Hoà, Thị Trấn Phúc Thọ Phúc Thọ Phúc Thọ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 153600

Tên bưu cục: Phúc Thọ

Điện thoại: 024.33642002

Địa chỉ: Phố Gạch, Thị Trấn Phúc Thọ Phúc Thọ Phúc Thọ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 153640

Tên bưu cục: Phúc Thọ

Điện thoại: 024.33642002

Địa chỉ: Phố Gạch, Thị Trấn Phúc Thọ Phúc Thọ Phúc Thọ Hà Nội

Xem chi tiết>>