MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phùng Hưng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 162760

Tên bưu cục: Phùng Hưng

Điện thoại: 910092

Địa chỉ: Thôn Ngọc Thượng, Xã Phùng Hưng Phùng Hưng Khoái Châu Hưng Yên

Xem chi tiết>>