MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phước Bửu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu là Mã bưu chính 79480, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu là 79480.

2. Mã bưu chính 79480 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 79480 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phước Bửu Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 79480 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Mã bưu chính Phường xã Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu có 5 số là 79480, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 794811

Tên bưu cục: Phước Hoà

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´390/9 Tổ 3, Khu phố Phước Hòa, Thị Trấn Phước Bửu Phước Bửu Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794803

Tên bưu cục: Phước Lộc 1

Điện thoại: 772242

Địa chỉ: Khu phố Phước Lộc, Thị Trấn Phước Bửu Phước Bửu Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794801

Tên bưu cục: Thạnh Sơn 1

Điện thoại: 772244

Địa chỉ: Sô´365/5, Khu phố Thanh Sơn, Thị Trấn Phước Bửu Phước Bửu Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794802

Tên bưu cục: Thanh Sơn 2

Điện thoại: 772240

Địa chỉ: Sô´512/8, Khu phố Thanh Sơn, Thị Trấn Phước Bửu Phước Bửu Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794800

Tên bưu cục: Xuyên Mộc

Điện thoại: 02543874095

Địa chỉ: Khu phố Thanh Sơn, Thị Trấn Phước Bửu Phước Bửu Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794820

Tên bưu cục: Xuyên Mộc

Điện thoại: 02543.874096

Địa chỉ: Khu phố Thanh Sơn, Thị Trấn Phước Bửu Phước Bửu Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794840

Tên bưu cục: Xuyên Mộc

Điện thoại: 02543771909

Địa chỉ: Khu phố Thanh Sơn, Thị Trấn Phước Bửu Phước Bửu Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>