MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phước Long

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu là Mã bưu chính 96210, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu là 96210.

2. Mã bưu chính 96210 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 96210 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phước Long Phước Long, Bạc Liêu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 96210 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu

Mã bưu chính Phường xã Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu có 5 số là 96210, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 962102

Tên bưu cục: Cầu Ba Rô

Điện thoại: 580334

Địa chỉ: Ấp Long Đức, Thị Trấn Phước Long Phước Long Phước Long Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 962103

Tên bưu cục: Kiều Khanh

Điện thoại: 580335

Địa chỉ: Ấp Long Hậu, Thị Trấn Phước Long Phước Long Phước Long Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 962210

Tên bưu cục: Phước Long

Điện thoại: 3864241

Địa chỉ: Ấp Long Thành, Thị Trấn Phước Long Phước Long Phước Long Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 962230

Tên bưu cục: Phước Long

Điện thoại: 3864241

Địa chỉ: Ấp Long Thành, Thị Trấn Phước Long Phước Long Phước Long Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 962100

Tên bưu cục: Phước Long

Điện thoại: 3864241

Địa chỉ: Ấp Long Thành, Thị Trấn Phước Long Phước Long Phước Long Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 962101

Tên bưu cục: Thanh Thúy

Điện thoại: 580333

Địa chỉ: Ấp Long Đức, Thị Trấn Phước Long Phước Long Phước Long Bạc Liêu

Xem chi tiết>>