MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phước Long B

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 71590, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh là 71590.

2. Mã bưu chính 71590 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 71590 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phước Long B Quận 9, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 71590 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh có 5 số là 71590, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 715900

Tên bưu cục: Bình Thái

Điện thoại: 7310466

Địa chỉ: Sô´91, Khu 1, Phường Phước Long B Phước Long B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715909

Tên bưu cục: Bình Thái 2

Điện thoại: 7313357

Địa chỉ: Sô´33, Khu 1, Phường Phước Long B Phước Long B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715919

Tên bưu cục: Đỗ Xuân Hợp 3

Điện thoại: 6402329

Địa chỉ: Sô´489, Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B Phước Long B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715918

Tên bưu cục: Đỗ Xuân Hợp 4

Điện thoại: 6402399

Địa chỉ: Sô´371, Khu phố 5, Phường Phước Long B Phước Long B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715921

Tên bưu cục: Đỗ Xuân Hợp 5

Điện thoại: 6402458

Địa chỉ: Sô´26, Khu phố 5, Phường Phước Long B Phước Long B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715901

Tên bưu cục: Đường 61

Điện thoại: 6401814

Địa chỉ: Sô´34A, Khu 2, Phường Phước Long B Phước Long B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715922

Tên bưu cục: Đường 61-1

Điện thoại: 6402354

Địa chỉ: Sô´73/19, Đường Số 61, Phường Phước Long B Phước Long B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715904

Tên bưu cục: Đường 61-2

Điện thoại: 7311591

Địa chỉ: Sô´6, Khu phố 3, Phường Phước Long B Phước Long B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715902

Tên bưu cục: Phong Phú

Điện thoại: 7312444

Địa chỉ: Sô´161C, Khu phố 3, Phường Phước Long B Phước Long B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715912

Tên bưu cục: Phước Long B

Điện thoại: 7310856

Địa chỉ: Sô´110, Khu 2, Phường Phước Long B Phước Long B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715925

Tên bưu cục: Phước Long B 10

Điện thoại: 6401335

Địa chỉ: Sô´36, Đường Số 147, Phường Phước Long B Phước Long B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715926

Tên bưu cục: Phước Long B 11

Điện thoại: 6402978

Địa chỉ: Sô´11, Đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B Phước Long B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715923

Tên bưu cục: Phước Long B 7

Điện thoại: 6402456

Địa chỉ: Sô´21, Đường Dương Đình Hội, Phường Phước Long B Phước Long B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715924

Tên bưu cục: Phước Long B 8

Điện thoại: 6402462

Địa chỉ: Sô´107, Đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B Phước Long B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715927

Tên bưu cục: Phước Long B 9

Điện thoại: 6402794

Địa chỉ: Sô´15, Khu phố 4, Phường Phước Long B Phước Long B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715914

Tên bưu cục: Phước Long B12

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´35, Khu phố 5, Phường Phước Long B Phước Long B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715917

Tên bưu cục: Phước Long B2

Điện thoại: 7312557

Địa chỉ: Sô´75A, Khu phố 4, Phường Phước Long B Phước Long B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715908

Tên bưu cục: Phước Long B3

Điện thoại: 7313570

Địa chỉ: Sô´7, Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B Phước Long B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715906

Tên bưu cục: Phước Long B4

Điện thoại: 6400690

Địa chỉ: Sô´39, Khu phố 4, Phường Phước Long B Phước Long B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715903

Tên bưu cục: Phước Long B5

Điện thoại: 6401467

Địa chỉ: Sô´46D, Khu phố 3, Phường Phước Long B Phước Long B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>