MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phước Ninh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng là Mã bưu chính 55276, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng là 55276.

2. Mã bưu chính 55276 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 55276 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phước Ninh Hải Châu, Đà Nẵng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 55276 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng

Mã bưu chính Phường xã Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng có 5 số là 55276, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 552861

Tên bưu cục: HC4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´191, Đường Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh Phước Ninh Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 552862

Tên bưu cục: HC8

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´45, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phước Ninh Phước Ninh Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 552762

Tên bưu cục: Hoàng Văn Thụ

Điện thoại: 561920

Địa chỉ: Sô´45, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phước Ninh Phước Ninh Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 552764

Tên bưu cục: Lê Đình Dương

Điện thoại: 866277

Địa chỉ: Sô´132, Kiệt 48, Đường Lê Đình Dương, Phường Phước Ninh Phước Ninh Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 552763

Tên bưu cục: Lê Đình Dương 2

Điện thoại: 562308

Địa chỉ: Sô´04, Đường Lê Đình Dương, Phường Phước Ninh Phước Ninh Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 552761

Tên bưu cục: Nguyễn Hoàng

Điện thoại: 551067

Địa chỉ: Sô´K356/145, Đường Hoàng Diệu, Phường Phước Ninh Phước Ninh Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 552760

Tên bưu cục: Phước Ninh

Điện thoại: 0236.3561317

Địa chỉ: Sô´191, Đường Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh Phước Ninh Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 552765

Tên bưu cục: Phước Ninh 2

Điện thoại: 562306

Địa chỉ: Sô´67, Đường Hoàng Diệu, Phường Phước Ninh Phước Ninh Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 552888

Tên bưu cục: Trần Quốc Toản

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´75, Đường Trần Quốc Toản, Phường Phước Ninh Phước Ninh Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>