MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phước Tân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phước Tân, Biên Hoà, Đồng Nai là Mã bưu chính 81283, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Tân, Biên Hoà, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phước Tân, Biên Hoà, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phước Tân, Biên Hoà, Đồng Nai là 81283.

2. Mã bưu chính 81283 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81283 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phước Tân Biên Hoà, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81283 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phước Tân, Biên Hoà, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phước Tân, Biên Hoà, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Phước Tân, Biên Hoà, Đồng Nai có 5 số là 81283, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Tân, Biên Hoà, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phước Tân, Biên Hoà, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Tân, Biên Hoà, Đồng Nai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 812831

Tên bưu cục: Bệnh Viện Lao Phổi

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Đồng, Xã Phước Tân Phước Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815530

Tên bưu cục: Phước Tân

Điện thoại: 02513930836

Địa chỉ: Ấp Đồng, Xã Phước Tân Phước Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815535

Tên bưu cục: Phước Tân 1

Điện thoại: 511991

Địa chỉ: Ấp Tân Mai, Xã Phước Tân Phước Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815532

Tên bưu cục: Phước Tân 10

Điện thoại: 938483

Địa chỉ: Sô´12, Ấp Đồng, Xã Phước Tân Phước Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815533

Tên bưu cục: Phước Tân 11

Điện thoại: 939488

Địa chỉ: Ấp Đồng, Xã Phước Tân Phước Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815534

Tên bưu cục: Phước Tân 12

Điện thoại: 937109

Địa chỉ: Sô´1010, Ấp Đồng, Xã Phước Tân Phước Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815548

Tên bưu cục: Phước Tân 13

Điện thoại: 938940

Địa chỉ: Sô´05 tổ 6, Ấp Tân Mai, Xã Phước Tân Phước Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815549

Tên bưu cục: Phước Tân 14

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´23 tổ 3, Ấp Tân Mai, Xã Phước Tân Phước Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815550

Tên bưu cục: Phước Tân 15

Điện thoại: 3938208

Địa chỉ: Sô´04 tổ 5, Ấp Đồng, Xã Phước Tân Phước Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815551

Tên bưu cục: Phước Tân 16

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´20 tổ 4, Ấp Tân Mai, Xã Phước Tân Phước Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815536

Tên bưu cục: Phước Tân 2

Điện thoại: 512004

Địa chỉ: Sô´Tổ 14, Ấp Miếu, Xã Phước Tân Phước Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815537

Tên bưu cục: Phước Tân 3

Điện thoại: 939932

Địa chỉ: Sô´2013, Ấp Đồng, Xã Phước Tân Phước Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815538

Tên bưu cục: Phước Tân 4

Điện thoại: 512017

Địa chỉ: Sô´28 tổ 6, Ấp Tân Mai, Xã Phước Tân Phước Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815547

Tên bưu cục: Phước Tân 5

Điện thoại: 938602

Địa chỉ: Sô´1417, Ấp Đồng, Xã Phước Tân Phước Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815539

Tên bưu cục: Phước Tân 6

Điện thoại: 512018

Địa chỉ: Sô´Tổ 7, Ấp Tân Mai, Xã Phước Tân Phước Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815540

Tên bưu cục: Phước Tân 7

Điện thoại: 938268

Địa chỉ: Sô´1636tổ 26, Ấp Đồng, Xã Phước Tân Phước Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815541

Tên bưu cục: Phước Tân 8

Điện thoại: 938232

Địa chỉ: Sô´1563tổ 24, Ấp Đồng, Xã Phước Tân Phước Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815531

Tên bưu cục: Phước Tân 9

Điện thoại: 512844

Địa chỉ: Sô´243, Ấp Đồng, Xã Phước Tân Phước Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>