MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phước Thiền

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai là Mã bưu chính 81580, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai là 81580.

2. Mã bưu chính 81580 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81580 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phước Thiền Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81580 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai có 5 số là 81580, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 815810

Tên bưu cục: Phước Thiền

Điện thoại: 02513848838

Địa chỉ: Ấp Trầu, Xã Phước Thiền Phước Thiền Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815801

Tên bưu cục: Phước Thiền 1

Điện thoại: 849013

Địa chỉ: Ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền Phước Thiền Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815809

Tên bưu cục: Phước Thiền 10

Điện thoại: 549752

Địa chỉ: Ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền Phước Thiền Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815812

Tên bưu cục: Phước Thiền 11

Điện thoại: 540679

Địa chỉ: Ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền Phước Thiền Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815819

Tên bưu cục: Phước Thiền 12

Điện thoại: 540906

Địa chỉ: Sô´25A, Ấp Bến Sắn, Xã Phước Thiền Phước Thiền Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815813

Tên bưu cục: Phước Thiền 13

Điện thoại: 540376

Địa chỉ: Ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền Phước Thiền Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815814

Tên bưu cục: Phước Thiền 14

Điện thoại: 849106

Địa chỉ: Ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền Phước Thiền Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815820

Tên bưu cục: Phước Thiền 15

Điện thoại: 540690

Địa chỉ: Sô´319B, Ấp Bến Sắn, Xã Phước Thiền Phước Thiền Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815821

Tên bưu cục: Phước Thiền 16

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Bến Sắn, Xã Phước Thiền Phước Thiền Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815822

Tên bưu cục: Phước Thiền 17

Điện thoại: 848446

Địa chỉ: Ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền Phước Thiền Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815823

Tên bưu cục: Phước Thiền 18

Điện thoại: 848446

Địa chỉ: Ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền Phước Thiền Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815824

Tên bưu cục: Phước Thiền 19

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền Phước Thiền Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815806

Tên bưu cục: Phước Thiền 2

Điện thoại: 549556

Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Phước Thiền Phước Thiền Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815802

Tên bưu cục: Phước Thiền 3

Điện thoại: 848414

Địa chỉ: Ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền Phước Thiền Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815803

Tên bưu cục: Phước Thiền 4

Điện thoại: 848193

Địa chỉ: Ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền Phước Thiền Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815807

Tên bưu cục: Phước Thiền 5

Điện thoại: 848674

Địa chỉ: Ấp Trầu, Xã Phước Thiền Phước Thiền Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815804

Tên bưu cục: Phước Thiền 6

Điện thoại: 848331

Địa chỉ: Ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền Phước Thiền Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815805

Tên bưu cục: Phước Thiền 7

Điện thoại: 848461

Địa chỉ: Ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền Phước Thiền Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815808

Tên bưu cục: Phước Thiền 8

Điện thoại: 549344

Địa chỉ: Ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền Phước Thiền Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815811

Tên bưu cục: Phước Thiền 9

Điện thoại: 540298

Địa chỉ: Ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền Phước Thiền Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>