MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phước Thới

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ là Mã bưu chính 90406, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ là 90406.

2. Mã bưu chính 90406 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 90406 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phước Thới Ô Môn, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 90406 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ

Mã bưu chính Phường xã Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ có 5 số là 90406, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 904060

Tên bưu cục: Phước Thới

Điện thoại: 02923841111

Địa chỉ: Khu vực Bình Phước, Phường Phước Thới Phước Thới Ô Môn Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904101

Tên bưu cục: Phước Thới 1

Điện thoại: 662334

Địa chỉ: Khu vực Bình Khánh, Phường Phước Thới Phước Thới Ô Môn Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904064

Tên bưu cục: Phước Thới 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực Bình Lập, Phường Phước Thới Phước Thới Ô Môn Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904065

Tên bưu cục: Phước Thới 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực Bình Hưng, Phường Phước Thới Phước Thới Ô Môn Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904102

Tên bưu cục: Phước Thới 2

Điện thoại: 3662141

Địa chỉ: Khu vực Bình Hòa A, Phường Phước Thới Phước Thới Ô Môn Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904103

Tên bưu cục: Phước Thới 3

Điện thoại: 3662131

Địa chỉ: Sô´007/11, Khu vực Bình Hòa A, Phường Phước Thới Phước Thới Ô Môn Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904061

Tên bưu cục: Phước Thới 4

Điện thoại: 3663230

Địa chỉ: Sô´142/5, Khu vực Thới Ngươn B, Phường Phước Thới Phước Thới Ô Môn Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904079

Tên bưu cục: Phước Thới 5

Điện thoại: 3664850

Địa chỉ: Sô´75/8, Khu vực Thới Đông, Phường Phước Thới Phước Thới Ô Môn Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904063

Tên bưu cục: Phước Thới 6

Điện thoại: 3665100

Địa chỉ: Sô´34/F, Khu vực Thới Đông, Phường Phước Thới Phước Thới Ô Môn Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904080

Tên bưu cục: Phước Thới 7

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´105/5, Khu vực Thới Ngươn B, Phường Phước Thới Phước Thới Ô Môn Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904086

Tên bưu cục: Phước Thới 8

Điện thoại: 3665211

Địa chỉ: Sô´077/4, Khu vực Thới Ngươn A, Phường Phước Thới Phước Thới Ô Môn Cần Thơ

Xem chi tiết>>