MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phương Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang là Mã bưu chính 91207, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang là 91207.

2. Mã bưu chính 91207 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 91207 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phương Bình Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 91207 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang

Mã bưu chính Phường xã Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang có 5 số là 91207, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 912070

Tên bưu cục: Phương Bình

Điện thoại: 02933993111

Địa chỉ: Ấp Phương Lạc, Xã Phương Bình Phương Bình Phụng Hiệp Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912082

Tên bưu cục: Phương Hòa

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´003, Ấp Phương Hòa, Xã Phương Bình Phương Bình Phụng Hiệp Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912071

Tên bưu cục: Phương Lạc

Điện thoại: 993636

Địa chỉ: Sô´83, Ấp Phương Lạc, Xã Phương Bình Phương Bình Phụng Hiệp Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912081

Tên bưu cục: Phương Lạc 1

Điện thoại: 993779

Địa chỉ: Sô´333, Ấp Phương Lạc, Xã Phương Bình Phương Bình Phụng Hiệp Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912072

Tên bưu cục: Phương Quới B

Điện thoại: 993678

Địa chỉ: Sô´206, Ấp Phương Quới B, Xã Phương Bình Phương Bình Phụng Hiệp Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912083

Tên bưu cục: Phương Thạnh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´276, Ấp Phương Thạnh, Xã Phương Bình Phương Bình Phụng Hiệp Hậu Giang

Xem chi tiết>>