MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phương Độ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 153830

Tên bưu cục: Phương Độ

Điện thoại: 02433848557

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phương Độ, Xã Phương Độ Phương Độ Phúc Thọ Hà Nội

Xem chi tiết>>