MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phương Giao

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 253610

Tên bưu cục: Phương Giao

Điện thoại: 0943471078

Địa chỉ: Thôn Bản, Xã Phương Giao Phương Giao Võ Nhai Thái Nguyên

Xem chi tiết>>