MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phượng Kỳ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 176720

Tên bưu cục: Phượng Kỳ

Điện thoại: 0977247566

Địa chỉ: Thôn Như Lâm, Xã Phượng Kỳ Phượng Kỳ Tứ Kỳ Hải Dương

Xem chi tiết>>