MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phương Lâm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phương Lâm, Hoà Bình, Hoà Bình là Mã bưu chính 35100, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phương Lâm, Hoà Bình, Hoà Bình.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phương Lâm, Hoà Bình, Hoà Bình là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phương Lâm, Hoà Bình, Hoà Bình là 35100.

2. Mã bưu chính 35100 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 35100 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phương Lâm Hoà Bình, Hoà Bình.

Ngoài ra, Mã bưu chính 35100 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phương Lâm, Hoà Bình, Hoà Bình.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phương Lâm, Hoà Bình, Hoà Bình

Mã bưu chính Phường xã Phương Lâm, Hoà Bình, Hoà Bình có 5 số là 35100, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phương Lâm, Hoà Bình, Hoà Bình

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phương Lâm, Hoà Bình, Hoà Bình, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phương Lâm, Hoà Bình, Hoà Bình sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 351045

Tên bưu cục: Bưu cục Hành Chính Công

Điện thoại: 0888597068

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm Phương Lâm Hoà Bình Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 350900

Tên bưu cục: Hoà Bình

Điện thoại: 02183852240

Địa chỉ: Tổ 31, Phường Phương Lâm Phương Lâm Hoà Bình Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 350000

Tên bưu cục: Hòa Bình

Điện thoại: 02183857805

Địa chỉ: Tổ 21, Phường Phương Lâm Phương Lâm Hoà Bình Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 350100

Tên bưu cục: Hòa Bình

Điện thoại: 02183852240

Địa chỉ: Tổ 21, Phường Phương Lâm Phương Lâm Hoà Bình Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 351000

Tên bưu cục: Phương Lâm

Điện thoại: 02183852067

Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm Phương Lâm Hoà Bình Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 351060

Tên bưu cục: VP BĐT Hòa Bình

Điện thoại: 02183853061

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm Phương Lâm Hoà Bình Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 351110

Tên bưu cục: VP BĐTT Thành Phố Hòa Bình

Điện thoại: 02183899856

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm Phương Lâm Hoà Bình Hoà Bình

Xem chi tiết>>