MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phương Liệt

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội là Mã bưu chính 12110, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội là 12110.

2. Mã bưu chính 12110 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12110 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phương Liệt Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12110 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội có 5 số là 12110, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 121155

Tên bưu cục: Định Công

Điện thoại: 6644279

Địa chỉ: Sô´xóm 1, Phố Định Công, Phường Phương Liệt Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 121156

Tên bưu cục: Định Công 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´24tổ 67, Phố Phương Liêt, Phường Phương Liệt Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 121170

Tên bưu cục: Định Công 12

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´số 110, Phố Định Công, Phường Phương Liệt Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 121110

Tên bưu cục: Giải Phóng

Điện thoại: 8685943

Địa chỉ: Sô´252, Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 121162

Tên bưu cục: Phan Đình Giót

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´20, Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 121100

Tên bưu cục: Phương Liệt

Điện thoại: 8649612

Địa chỉ: Sô´2/40, Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 121160

Tên bưu cục: Phương Liệt

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´155/206/15, Đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 121157

Tên bưu cục: Phương Liệt 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´26, Ngõ 64, Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 121158

Tên bưu cục: Phương Liệt 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´194 ĐTNVN, Phố Phương Liêt, Phường Phương Liệt Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 121161

Tên bưu cục: Phương Liệt 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´335, Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 121159

Tên bưu cục: Trường Chinh 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´51, Đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>