MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phương Linh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 261910

Tên bưu cục: Phương Linh

Điện thoại: 02093850111

Địa chỉ: Thôn Chi Quảng A, Xã Phương Linh Phương Linh Bạch Thông Bắc Kạn

Xem chi tiết>>