MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phương Mai

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội là Mã bưu chính 11630, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội là 11630.

2. Mã bưu chính 11630 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 11630 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phương Mai Đống Đa, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 11630 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội có 5 số là 11630, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 116300

Tên bưu cục: Bệnh Viện Bạch Mai

Điện thoại: 5764652

Địa chỉ: Đường Giải Phóng, Phường Phương Mai Phương Mai Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 116362

Tên bưu cục: Bệnh viện Bạch Mai

Điện thoại:

Địa chỉ: Phố Phương Mai, Phường Phương Mai Phương Mai Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 116301

Tên bưu cục: độc lập Bệnh viện Việt Pháp

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1, Phố Phương Mai, Phường Phương Mai Phương Mai Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 116310

Tên bưu cục: Phương Mai

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1a, Dãy nhà E1, Khu tập thể Phương Mai, Phường Phương Mai Phương Mai Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 116361

Tên bưu cục: Phương Mai 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´97, Phố Phương Mai, Phường Phương Mai Phương Mai Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 116360

Tên bưu cục: Trường Chinh 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´102/22, Đường Trường Chinh, Phường Phương Mai Phương Mai Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>