MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phương Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 232020

Tên bưu cục: Chợ Sàn

Điện thoại: 02043885101

Địa chỉ: Thôn Phố Sàn, Xã Phương Sơn Phương Sơn Lục Nam Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 232021

Tên bưu cục: Phương Sơn

Điện thoại: 02043693030

Địa chỉ: Thôn Phương Lạn 1, Xã Phương Sơn Phương Sơn Lục Nam Bắc Giang

Xem chi tiết>>