MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Pơng Drang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Pơng Drang, Krông Búk, Đắk Lăk là Mã bưu chính 63474, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Pơng Drang, Krông Búk, Đắk Lăk.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Pơng Drang, Krông Búk, Đắk Lăk là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Pơng Drang, Krông Búk, Đắk Lăk là 63474.

2. Mã bưu chính 63474 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 63474 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Pơng Drang Krông Búk, Đắk Lăk.

Ngoài ra, Mã bưu chính 63474 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Pơng Drang, Krông Búk, Đắk Lăk.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Pơng Drang, Krông Búk, Đắk Lăk

Mã bưu chính Phường xã Pơng Drang, Krông Búk, Đắk Lăk có 5 số là 63474, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Pơng Drang, Krông Búk, Đắk Lăk

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Pơng Drang, Krông Búk, Đắk Lăk, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Pơng Drang, Krông Búk, Đắk Lăk sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 634710

Tên bưu cục: Krông Búk

Điện thoại: 0262 3975555

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Pơng Drang Pơng Drang Krông Búk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 634770

Tên bưu cục: Krông Búk

Điện thoại: 0262 3975555

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Pơng Drang Pơng Drang Krông Búk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 634780

Tên bưu cục: Krông Búk

Điện thoại: 0262 3975555

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Pơng Drang Pơng Drang Krông Búk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 634740

Tên bưu cục: Pơn Đrang

Điện thoại: 0262 3975555

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Pơng Drang Pơng Drang Krông Búk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 634742

Tên bưu cục: Pơng Drang 2

Điện thoại: 874404

Địa chỉ: Thôn 12, Xã Pơng Drang Pơng Drang Krông Búk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 634771

Tên bưu cục: Pơng Đrang 3

Điện thoại: 874339

Địa chỉ: Thôn 12, Xã Pơng Drang Pơng Drang Krông Búk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 634741

Tên bưu cục: Pơng Đrang 4

Điện thoại: 574427

Địa chỉ: Thôn 14, Xã Pơng Drang Pơng Drang Krông Búk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>