MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Quan Hoa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội là Mã bưu chính 12200, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội là 12200.

2. Mã bưu chính 12200 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12200 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Quan Hoa Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12200 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội có 5 số là 12200, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 122070

Tên bưu cục: Bán hàng 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´165, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122050

Tên bưu cục: BCP Cầu Giấy

Điện thoại: 024.37670039

Địa chỉ: Sô´165, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122060

Tên bưu cục: BCP Cầu Giấy 2

Điện thoại: 024.32272690

Địa chỉ: Sô´165, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122043

Tên bưu cục: Cao Đẳng Sư Phạm

Điện thoại: 38339137

Địa chỉ: Sô´119, Đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122040

Tên bưu cục: Cầu Giấy

Điện thoại: 024.37675246

Địa chỉ: Sô´165, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122000

Tên bưu cục: Cầu Giấy

Điện thoại: 024.37675246

Địa chỉ: Sô´165, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122033

Tên bưu cục: Dịch Vọng 10

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´38, Tổ 45, Xóm Duệ, Phường Quan Hoa Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122035

Tên bưu cục: Dịch Vọng 16

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´14b, Tổ 48, Xóm Duệ, Phường Quan Hoa Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122036

Tên bưu cục: Dịch Vọng 17

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´46, Ngõ 165, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122031

Tên bưu cục: Dịch Vọng 9

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´60, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122044

Tên bưu cục: Dương Quảng Hàm

Điện thoại: 38339491

Địa chỉ: Sô´16, Ngõ 79, Đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122080

Tên bưu cục: KHL Cầu Giấy

Điện thoại: 024.37673142

Địa chỉ: Sô´165, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122041

Tên bưu cục: Quan Hoa

Điện thoại: 38339279

Địa chỉ: Sô´113tổ2, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122030

Tên bưu cục: Quan Hoa 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´68/45, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122032

Tên bưu cục: Quan Hoa 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´49, Ngõ 260, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122034

Tên bưu cục: Quan Hoa 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´61, Ngõ 68, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122042

Tên bưu cục: Quan Hoa 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´5ngõ68, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122037

Tên bưu cục: Quan Hoa 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´tổ 9, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>