MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Quán Trữ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 185181

Tên bưu cục: Cầu Niệm

Điện thoại: 876023

Địa chỉ: Sô´66, Đường Trường Chinh, Phường Quán Trữ Quán Trữ Kiến An Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185180

Tên bưu cục: Quán Trữ

Điện thoại: 02253576566

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Phường Quán Trữ Quán Trữ Kiến An Hải Phòng

Xem chi tiết>>