MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Quang Châu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 236439

Tên bưu cục: độc lập

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Núi Hiểu, Xã Quang Châu Quang Châu Việt Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 236430

Tên bưu cục: Tam Tầng

Điện thoại: 02043866379

Địa chỉ: Thôn Tam Tầng, Xã Quang Châu Quang Châu Việt Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>