MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Quảng Đức

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Quảng Đức, Hải Hà, Quảng Ninh là Mã bưu chính 20655, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Quảng Đức, Hải Hà, Quảng Ninh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Quảng Đức, Hải Hà, Quảng Ninh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Quảng Đức, Hải Hà, Quảng Ninh là 20655.

2. Mã bưu chính 20655 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 20655 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Quảng Đức Hải Hà, Quảng Ninh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 20655 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Quảng Đức, Hải Hà, Quảng Ninh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Quảng Đức, Hải Hà, Quảng Ninh

Mã bưu chính Phường xã Quảng Đức, Hải Hà, Quảng Ninh có 5 số là 20655, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Quảng Đức, Hải Hà, Quảng Ninh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Quảng Đức, Hải Hà, Quảng Ninh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Quảng Đức, Hải Hà, Quảng Ninh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 206550

Tên bưu cục: Bắc Phong Sinh

Điện thoại: 02033879390

Địa chỉ: Bản Mốc 14 Cửa Khẩu Bắc Phong Sinh, Xã Quảng Đức Quảng Đức Hải Hà Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 206551

Tên bưu cục: Quảng Đức

Điện thoại: 02033879673

Địa chỉ: Bản Nà Lý 2, Xã Quảng Đức Quảng Đức Hải Hà Quảng Ninh

Xem chi tiết>>