MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Quảng Giao

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 456140

Tên bưu cục: Quảng Giao

Điện thoại: 0914329046

Địa chỉ: Thôn Bùi Trung, Xã Quảng Giao Quảng Giao Quảng Xương Thanh Hoá

Xem chi tiết>>