MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Quang Hưng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 161650

Tên bưu cục: Quang Hưng

Điện thoại: 854007

Địa chỉ: Thôn Quang Xá, Xã Quang Hưng Quang Hưng Phù Cừ Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 161655

Tên bưu cục: Quang Hưng

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Ngũ Lão, Xã Quang Hưng Quang Hưng Phù Cừ Hưng Yên

Xem chi tiết>>