MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Quảng Hưng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 271580

Tên bưu cục: Quảng Hưng

Điện thoại: 01275813996

Địa chỉ: Xóm Đầu Cầu, Xã Quảng Hưng Quảng Hưng Quảng Uyên Cao Bằng

Xem chi tiết>>