MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Quảng Hùng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 442150

Tên bưu cục: BĐ VHX Quảng Hùng

Điện thoại: 01255465108

Địa chỉ: Thôn Hùng Ngọc, Xã Quảng Hùng Quảng Hùng Sầm Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>