MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Quảng Khê

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Quảng Khê, Đắk Glong, Đắk Nông là Mã bưu chính 64276, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Quảng Khê, Đắk Glong, Đắk Nông.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Quảng Khê, Đắk Glong, Đắk Nông là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Quảng Khê, Đắk Glong, Đắk Nông là 64276.

2. Mã bưu chính 64276 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 64276 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Quảng Khê Đắk Glong, Đắk Nông.

Ngoài ra, Mã bưu chính 64276 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Quảng Khê, Đắk Glong, Đắk Nông.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Quảng Khê, Đắk Glong, Đắk Nông

Mã bưu chính Phường xã Quảng Khê, Đắk Glong, Đắk Nông có 5 số là 64276, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Quảng Khê, Đắk Glong, Đắk Nông

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Quảng Khê, Đắk Glong, Đắk Nông, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Quảng Khê, Đắk Glong, Đắk Nông sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 642700

Tên bưu cục: Đăk Glong

Điện thoại: 02613540425

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Khê Quảng Khê Đắk Glong Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642790

Tên bưu cục: Đăk Glong

Điện thoại: 02613540425

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Khê Quảng Khê Đắk Glong Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642810

Tên bưu cục: Đăk Glong

Điện thoại: 02613540425

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Khê Quảng Khê Đắk Glong Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642773

Tên bưu cục: Đồng Nai 3

Điện thoại: 540660

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Quảng Khê Quảng Khê Đắk Glong Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642760

Tên bưu cục: Quảng Khê

Điện thoại: 540300

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Khê Quảng Khê Đắk Glong Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642774

Tên bưu cục: Số 14

Điện thoại: 540517

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Khê Quảng Khê Đắk Glong Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642775

Tên bưu cục: Số 14

Điện thoại: 540599

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Khê Quảng Khê Đắk Glong Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642770

Tên bưu cục: Số 16

Điện thoại: 540664

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Quảng Khê Quảng Khê Đắk Glong Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642771

Tên bưu cục: Số 24

Điện thoại: 540424,540517

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Khê Quảng Khê Đắk Glong Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642772

Tên bưu cục: Số 27

Điện thoại: 540488

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Khê Quảng Khê Đắk Glong Đắk Nông

Xem chi tiết>>