MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Quảng Lâm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 276703

Tên bưu cục: Quảng Lâm

Điện thoại: 01626558420

Địa chỉ: Xóm Tổng Ngoảng, Xã Quảng Lâm Quảng Lâm Bảo Lâm Cao Bằng

Xem chi tiết>>