MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Quảng Lợi

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 456090

Tên bưu cục: Quảng Lợi

Điện thoại: 0949079888

Địa chỉ: Thôn Phúc Thành, Xã Quảng Lợi Quảng Lợi Quảng Xương Thanh Hoá

Xem chi tiết>>