MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Quảng Long

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 455800

Tên bưu cục: Quảng Long

Điện thoại: 01267183034

Địa chỉ: Thôn Long Đại, Xã Quảng Long Quảng Long Quảng Xương Thanh Hoá

Xem chi tiết>>