MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Quảng Phú

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh là Mã bưu chính 22370, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh là 22370.

2. Mã bưu chính 22370 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 22370 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Quảng Phú Lương Tài, Bắc Ninh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 22370 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh

Mã bưu chính Phường xã Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh có 5 số là 22370, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 223703

Tên bưu cục: Nvh Thôn Phú Thọ

Điện thoại: 646120

Địa chỉ: Thôn Phú Thọ, Xã Quảng Phú Quảng Phú Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 223702

Tên bưu cục: Nvh Thôn Quảng Bố

Điện thoại: 646110

Địa chỉ: Thôn Quảng Bố, Xã Quảng Phú Quảng Phú Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 223700

Tên bưu cục: Quảng Phú

Điện thoại: 981001

Địa chỉ: Thôn Lĩnh Mai, Xã Quảng Phú Quảng Phú Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 223701

Tên bưu cục: Thôn Lĩnh Mai

Điện thoại: 646166

Địa chỉ: Thôn Lĩnh Mai, Xã Quảng Phú Quảng Phú Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 223711

Tên bưu cục: Thôn Thanh Gia

Điện thoại: 646499

Địa chỉ: Thôn Thanh Gia, Xã Quảng Phú Quảng Phú Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 223710

Tên bưu cục: thôn Tuyên Bá

Điện thoại: 646400

Địa chỉ: Thôn Tuyên Bá, Xã Quảng Phú Quảng Phú Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>