MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Quảng Phú

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 455679

Tên bưu cục: Lê Thị Thủy

Điện thoại: 675020

Địa chỉ: Thôn Phú Thành, Xã Quảng Phú Quảng Phú Quảng Xương Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 455670

Tên bưu cục: Quảng Phú

Điện thoại: 675075

Địa chỉ: Thôn Phú Trung, Xã Quảng Phú Quảng Phú Quảng Xương Thanh Hoá

Xem chi tiết>>