MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Quảng Tâm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 455630

Tên bưu cục: Chợ Môi

Điện thoại: 675186

Địa chỉ: Khu phố Môi, Xã Quảng Tâm Quảng Tâm Quảng Xương Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 455641

Tên bưu cục: Quảng Tâm

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Quang Trung, Xã Quảng Tâm Quảng Tâm Quảng Xương Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 455640

Tên bưu cục: Quang Trung

Điện thoại: 864063

Địa chỉ: Thôn Quang Trung, Xã Quảng Tâm Quảng Tâm Quảng Xương Thanh Hoá

Xem chi tiết>>