MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Quảng Thanh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 183301

Tên bưu cục: Quảng Thanh

Điện thoại: 673325

Địa chỉ: Thôn Thanh Lăng, Xã Quảng Thanh Quảng Thanh Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 183300

Tên bưu cục: Quảng Thanh

Điện thoại: 02253673258

Địa chỉ: Thôn Thanh Lăng, Xã Quảng Thanh Quảng Thanh Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Xem chi tiết>>